Vés al contingut

Logo Uvic-UCC

Conveni Càtedra Cures Pal·liatives i Fundació Sant Andreu Salut

La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), a través de la seva Càtedra de Cures Pal·liatives, i la Fundació Sant Andreu Salut (SAS), han signat un conveni marc de col·laboració amb l’objectiu de promoure relacions de caràcter acadèmic, científic i professional entre ambdues institucions. En virtut d’aquest acord, una de les accions que la Fundació SAS durà a terme serà la posada en marxa del programa SIRCAT (Sistema d’Informació i Recerca en Cures Pal·liatives a Catalunya), coordinat per la Càtedra de Cures Pal·liatives i que té per objectiu oferir suport als serveis de salut i socials del territori en la millora de la qualitat assistencial a les persones amb malalties avançades a partir d’una atenció integrada.

En el marc d’aquest conveni, la Càtedra de Cures Pal·liatives de la UVic-UCC aportarà la formació, la recerca i la innovació en l’àmbit de les cures pal·liatives mentre la Fundació SAS hi sumarà la seva experiència en l’àmbit de l’atenció intermèdia de salut i d’atenció a la gent gran en les residències, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones ateses i les seves famílies. Ambdues institucions col·laboraran en l’estudi i l’execució de projectes i activitats de docència, investigació i transferència de coneixement d’interès comú.

El conveni tindrà una vigència inicial d’un any i es prorrogarà automàticament en períodes anuals successius.

Dues entitats amb finalitats comunes

El propòsit de la Càtedra de Cures Pal·liatives és generar, difondre i transferir coneixement sobre l’atenció integral pal·liativa de persones amb malalties cròniques avançades als professionals de la pràctica assistencial i a les organitzacions. La càtedra té com a objectiu addicional col·laborar amb les institucions sanitàries i sociosanitàries de l’entorn territorial per promoure projectes i iniciatives de recerca i polítiques d’actuació per millorar l’atenció pal·liativa.

La Fundació Sant Andreu Salut és una fundació que té els orígens a l’any 1260 i que actualment treballa per tenir cura de les persones en situació de fragilitat i del seu entorn, proporcionant-los autonomia, confort i benestar mitjançant una atenció integral. Per fer-ho possible, aquesta fundació té tres grans àmbits d’actuació: el d’atenció intermèdia de salut, el d’atenció a les persones grans i el social.

Per udivulga | 18.07.2024 | Notícies