Vés al contingut

Logo Uvic-UCC

foto_cole

Connexió Universitat – Batxillerat

Els TALLERS DE BIOMEDICINA són un projecte del TR2Lab per promoure les vocacions científiques entre l’ALUMNAT DE BATXILLERAT. Aquest programa de divulgació científica ofereix a l’alumnat dels diferents centres educatius l’oportunitat de gaudir de l’ambient i les instal·lacions de la Universitat en el context d’una ACTIVITAT FORMATIVA EXPERIMENTAL que complementa el currículum de ciències de Batxillerat. Inscriu-te a un taller!

Taller 1

PCR (anàlisi de DNA)

  Extracció d’ADN ‘in vitro’, amplificació de gens singulars per PCR i separació dels gens amplificats per electroforesi en gels d’agarosa.  

Taller 2

PAGE (anàlisi de proteïnes)

  Separació in vitro de proteïnes per electroforesi en gels de poliacrilamida i tinció dels gels amb comassie blue per identificar l’albúmina i les immunoglobulines.    

Aquests tallers compten amb el suport del Vicerectorat de Recerca i Transferència de Coneixement. Visiteu la web del projecte "Biomedicina Educativa" per a més informació.

Responsabilitat Social: